Herunder finder du en liste med vigtige datoer og satser. Ring endelig hvis du har uddybende spørgsmål.

Skat

2018

2017

Aktieindkomst (progressionsgrænse) 52.900 kr. 51.700 kr
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 % 27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8%
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 33.300 kr. 30.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 9,50% 8,75%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 43.800 kr. 42.800 kr.
Bundskat 11,15% 10,08%
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 21.200 kr. 19.800 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6% 5,75%
Grøn check (pensionister) 930 kr. 940 kr.
Grøn check (andre over 18 år) 765 kr. 940 kr.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr. 8.000 kr.
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag) Afskaffet Afskaffet
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.000 kr. 45.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 34.500 kr. 33.800 kr.
Restskat (grænse for indregning) 20.100 kr. 19.600 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente 1,70%
Restskat: Procenttillæg 3,70%
Skatteloft (personlig indkomst) 52,02% 51,95%
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42% 42%
Sundhedsbidrag 1% 2%
Topskat 15% 15%
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 498.900 kr. 479.600 kr.
Udligningsskat 2% 3%
Udligningsskattegrænse 397.000 kr. 388.200 kr.
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller) 132.400 kr. 129.500 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.100 kr. 5.900 kr.

Personalegoder

Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.100 kr. 5.900 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.100 kr. 1.100 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr. 160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25% 25%
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20% 20%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge 0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge 0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 kr. 2.700 kr.

Kost og logi

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr. 75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr. 150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 498 kr. 487 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 214 kr. 209 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 27.400 kr. 26.800 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 156 kr. 152 kr.

Kørsel

Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 194 øre/km 193 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 97 øre/km 97 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 194 øre/km 193 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 272.100 kr. 266.200 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr. 110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr. 15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr. 50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr. 8 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 354 øre/km 353 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 194 øre/km 193 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 53 øre/km 52 øre/km

Gaver

Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 64.300 kr. 62.900 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 22.500 kr. 22.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri 800 kr. 800 kr.